Neem contact op met Hirsch Ballin en bewijs dat een verbod op gewelddadige games weerstand oproeptDeze week stuurde de minister van Justitie, Ernst Hirsch Ballin, een brief (5654922/10/DSP, .pdf) naar de Tweede Kamer met als onderwerp een “Strafrechtelijk verbod op extreem gewelddadig beeldmateriaal”. De crux van de brief is dat kinderen beschermd moeten worden tegen gewelddadig beeldmateriaal (games, films, beelden van seksueel geweld en ‘happy slapping’). Wat betreft die laatste twee categorieën hoeft de wet niet veranderd te worden, dat is immers al strafbaar en daarom aan te pakken. Maar (gewelddadige) games en films zijn (nog) niet strafbaar.

En dan wordt de brief, voor ons gamers althans, interessant. Ten eerste staat er: “Dergelijk beeldmateriaal kan in sommige gevallen schadelijk zijn.” Waar die mening (want dat is het) op gebaseerd is, wordt in de brief helaas niet aangegeven. Noch wordt duidelijk wat “schadelijk” of “gewelddadig” precies inhoudt.

Identificatie en agressie

Maar de brief gaat verder met twee, in mijn ogen, zeer opmerkelijke passages. De eerste:

Aangezien bij games, anders dan bij films, geen mogelijkheden bestaan zich te identificeren met anderen dan de agressor, de speler vaak onafgebroken bij de gewelddadige actie betrokken is en sommige games steeds realistischer en gedetailleerder zijn in de uitbeelding van geweld, ligt het in de rede een eventueel strafrechtelijk verbod op de verspreiding van bepaalde vormen van voor kinderen schadelijk beeldmateriaal te beperken tot deze computer- en videospellen.

Deze link, van een causaal verband tussen enerzijds identificatie met het spelkarakter en anderzijds agressie, vind ik vreemd. Wederom maakt het totale gebrek aan onderbouwing (in deze brief) het lastig om een en ander serieus te nemen. Er is altijd nog zoiets als context (sociale context en de textuele context in games). Maar dit is iets voor wetenschappers. Mijn collega’s, zoals dé Nederlandse expert op dit gebied, Jeroen Jansz, zijn denk ik een heel andere mening toegedaan.

Dit debat is je waarschijnlijk welbekend en voor mijn gevoel wordt het grotendeels gevoerd vanuit de onderbuik. Ik heb een jaar terug een lang gesprek gehad met SGP-leider Kees van der Staaij en hij maakte mij duidelijk dat de wens van een verbod ook gewoon voortkomt uit het idee dat dergelijke games wanstaltig zijn (net zoals bijvoorbeeld porno) en alleen daarom al verboden zouden moeten zijn. Dat is een legitieme politieke opvatting - en een reden waarom ik nooit op deze partij zou stemmen.

Minder weerstand

Maar dan maakt de brief een opmerkelijke draai:

Met de beperking tot games is de afgrenzing helder en zal een eventueel verbod naar verwachting op minder weerstand stuiten dan een ruimer verbod waaronder bijvoorbeeld ook films zouden vallen.

Op minder weerstand stuiten? Ho eens even! Dus omdat gamers zich tam zouden houden en meer mensen film kijken (of bekender zijn met het medium en een verbod op gewelddadige films een stap te ver vinden gaan), is een verbod haalbaarder? Ik kan dit niet anders lezen dan als een uitnodiging.

Oproep

Bij deze roep ik je daarom op om vooral “weerstand” te veroorzaken (dat wil zeggen het binnen de grenzen van de wet duidelijk maken dat je een andere opvatting hebt dan de minister - op een betamelijke manier, wij gamers zijn immers welopgevoed).

De minister wil zijn e-mailadres niet delen, maar er is wel een contactformulier op zijn website. Ik zou zeggen, ga je gang!

Lees ook de follow-up, inclusief een standaardtekst om op te sturen.

58 reacties

 1. Sunboom · 1-7-2010 · 14.05 uur

  Ik ben hier te lui voor, maar ik hoop dat veel mensen het doen. Mooi stukje.

 2. Luke van Velthoven · 1-7-2010 · 14.10 uur

  Omdat je het zo lief vraagt.

 3. Marijn van Herpt · 1-7-2010 · 14.27 uur

  Ik heb een uitgebreid stukje opgestuurd, vooral ingaande op de dingen die in dit artikel worden genoemd. Jammer dat ik geen enkele bevestiging heb van het ingestuurde bericht. Wist wel dat ik het op had moeten slaan.. Ben benieuwd of dat formuliertje uberhaupt ergens heen leidt.

  Sunboom: het voldoet toch om gewoon in het formulier te zetten:
  “Betreft brief 5654922/10/DSP. Beschouw dit als de weerstand die u niet verwachtte.”

  Iets in die trant, het hoeft niet veel uitgebreider dan dat toch.

 4. David Nieborg · 1-7-2010 · 14.35 uur

  @ Sunboom Jammer, het is een kleine moeite.

  @ Luke & Marijn. Dank jullie. Inderdaad jammer dat je geen enkele terugkoppeling krijgt (van dat formulier). Het zou me verbazen als het naar een “zwart hol” gaat. Maar dat zullen we zien…

 5. Luke van Velthoven · 1-7-2010 · 14.40 uur

  Het schermpje voor bevestiging is ook vaag inderdaad. Nergens staat volgens mij expliciet dat het verzonden is. Toch? Nou ja, het is ingevuld en de goede man kan me bellen als hij daar behoefte aan heeft ;).

 6. Wesley Akkerman · 1-7-2010 · 14.41 uur

  Ik heb ook een stukje ingestuurd :) Bedankt voor de heads up David!

 7. Thymon AW · 1-7-2010 · 14.47 uur

  Go Bashers Go!
  Daar gaan we weer! :-) Aan welke kant zal ik dit keer staan in deze discussie.

  In al deze vaagheid zou ik niet weten voor welke games dit verbod zou kunnen gelden. In vele christelijke ogen is Street Fighter al agressief en ik zou het zonde vinden dat een martial arts game als Street Fighter verboden zou worden in ons land.

  Vanuit economisch en liberaal oogpunt zou ik weerstand verwachten tegen een verbod op (gewelddadige) games. Ook in Nederland verkopen deze producten goed goed, ook vanuit Nederland worden ze geproduceerd/geëxporteerd.

  Het zijn weer typische christenen die hun wil willen opleggen aan anderen. Dat zij hun kinderen iets anders willen aanleren moeten ze zelf monitoren. Een ouder moet zijn kind monitoren naar “zijns inziens”.

  Het ontkennen van geweld in de wereld door deze “politici” van het CDA is al helemaal hypocriet, vooral wanneer men beslist mee te doen aan militaire operaties.

  Overigens ben ik van mening dat dit jaar toch echt is gebleken dat sommige “Christenen” (vaak nog hooggeplaatst) echt niet door hebben hoe ze in deze moderne tijden moeten leven. Het gebrek aan hun intolerantie wordt mij te groot. En tolerantie was ooit een groot iets in Nederland, volgens de buitenwereld.

  In plaats van een verkoopverbod, moet er maar eens een verbod op het CDA komen. Volgens mij zijn er op sociologisch gebied totaal andere oorzaken van problemen in dit land. Nu Balkenende weg is zijn de problemen rondom normen en waarden als tolerantie, respect, naastenliefde en fatsoen gebleven. En het grootste probleem blijft het gebrek aan rationaliteit in de politiek.

 8. Thymon AW · 1-7-2010 · 14.48 uur

  @David: misschien moet je in de telefoon klimmen, net als Niels dat in de Toine Manders case heeft gedaan…

 9. David Nieborg · 1-7-2010 · 14.48 uur

  Live vanuit mijn inbox:

  “Geachte heer Nieborg,

  Dank u voor uw reactie. Uw e-mail is door de Directie Voorlichting van
  het Ministerie van Justitie ontvangen. Wij zorgen er voor dat uw bericht
  ter kennisname onder de aandacht van minister Hirsch Ballin zal worden
  gebracht.

  Met vriendelijke groet,
  Directie Voorlichting”

  Dus.

 10. Robert Hoogendoorn · 1-7-2010 · 14.48 uur

  Ik heb even snel een verzet op papier gezet. Niet bijster goed geschreven, maar hey, ik moet ook gewoon werken vandaag. Ben gelukkig wel zo slim geweest het even te copy/pasten. Dus bij deze, voor het nageslacht:

  ————
  Beste minister Hirsch Ballin,

  Laat ik maar met de deur in huis vallen. Ik heb uw brief gelezen aan de Tweede Kamer over het strafrechtelijk verbod op extreem gewelddadig beeldmateriaal.

  In deze brief worden meerdere malen aannames gedaan waarvan er onderzoeken bestaan die die aannames ondersteunen en die de aannames net zo hard tegenspreken. Daarnaast is het in uw woordkeuze al duidelijk dat u het eigenlijk ook niet zo zeker weet.

  “Dergelijk beeldmateriaal kan in sommige gevallen schadelijk zijn.”

  Het woord ‘kan’ en ‘in sommige gevallen’ maken de aanname al erg zwak. Deze zin vervolgt u met een paar voorbeelden.

  “Zo lijkt het spelen van gewelddadige games te leiden tot een hoger agressieniveau bij de speler, kan het kijken naar gewelddadige films bijdragen aan het ontwikkelen van agressief gedrag en kan het kijken naar beelden van extreem seksueel geweld leiden tot gevoelsmatige afstomping ten opzichte van geweld en de consequenties daarvan in het werkelijke leven.”

  Hier spreekt u over ‘het lijkt’ en over de mogelijkheid op een bepaald scenario met zinsdelen als ‘het kan’.

  Ik ben het met u eens dat gewelddadige games niet in de handen mogen komen van minderjarige kinderen. Steevast weiger ik mijn neefje van 13 elke schietgame die hij wil lenen. De PEGI-keuring is dan ook een belangrijk onderdeel. Naar mijn idee moet er een beter bewustzijn gecreëerd worden binnen de Nederlandse samenleving van deze PEGI-keuring en het nut daarvan.

  Dit doen we niet door bepaalde games te verbieden, maar juist door mensen te voorzien van informatie. Ouders zijn hierbij een belangrijke doelgroep. Ouders moeten een beter bewustzijn krijgen van datgene wat hun kinderen bezig houdt, en dit idee valt breder te trekken dan alle het kopen van games (al is dat weer een andere discussie).

  Was het daarnaast niet zo dat u in 2009 een driejarenplan had opgezet om de verkoop van gewelddadige games aan minderjarigen te verminderen? We zijn nu krap een jaar verder. Vanwaar deze haast? Het heeft toch niets te maken met uw naderende aftreden?

  Ik schrijf deze mail zelf, vanuit mijn eigen visie. Ik weet echter wel dat vele anderen het met mij eens zijn. Ik lees blogs, reacties, zit op Twitter, en spreek met critici, journalisten en de gedupeerde doelgroep.

  Het moge duidelijk zijn dat uw brief aan de Tweede Kamer niet alleen ongefundeerd is door aannames te doen zonder enige vorm van motivatie, maar met een dergelijk besluit dupeert u ook een grote creatieve groep van de Nederlandse bevolking.

  Met vriendelijke groeten,
  Robert Hoogendoorn M.A.

 11. David Nieborg · 1-7-2010 · 14.50 uur

  @ Thymon AW Niet om mezelf er makkelijk vanaf te maken, maar ik heb niet de illusie dat de Minister van Justitie tijd heeft om mij te woord te staan. Maar, hij heeft nu mijn telefoonnummer, dus hij kan me altijd bellen.

 12. Marijn van Herpt · 1-7-2010 · 14.55 uur

  @David: ik heb nu inderdaad ook het bevestigingsmailtje gehad. Dat is een begin.

  Het lijkt me trouwens ook niet waarschijnlijk dat dhr. Ballin iemand persoonlijk te woord zou staan, maar het zou leuk zijn als hij op z’n minst reageert op ‘ze rezistance’.

 13. Jerry Vermanen · 1-7-2010 · 14.58 uur

  Ik heb mijn zegje gedaan.

 14. Robert · 1-7-2010 · 15.11 uur

  Wat ik zo vervelend vind aan zo’n idee als dit is dat het huidige PEGI systeem al veels te weinig informatie geeft over een waarom van een waardering. Op de website staat niet veel meer als op de doosjes, NICAM/Kijkwijzer heeft hetzelfde probleem, laat staan wat er gebeurt als er spellen gewoonweg worden verboden, dan krijg je vast nooit te horen wat er nu zo erg is aan het spel.

  bovendien is er een heel grote kans dat door digitale distributie het hele wetje niets meer word dan weer een stukje symbool politiek die alleen volwassenen in de weg zit. Alles in de naam van “het kind”.

 15. YdieresiS · 1-7-2010 · 15.15 uur

  Goede actie, ik ga nu bezig om een goede onderbouwing te sturen naar Hirsch Ballin. Ik ben ook van mening dat de connectie tussen games en geweld niet goed is gelegd en dat een verbod er alleen maar toe leidt dat de games interresanter worden voor jongere doelgroepen. Er zou beter op de leeftijdsclassificatie moeten worden gecontroleerd en niet zozeer op de games zelf.

 16. Matthijs Vermeer · 1-7-2010 · 15.24 uur

  Ik heb ook even duidelijk gemaakt wat ik van deze kwestie vind. Niet dat ik een Splatterhouse of een Medal of Honor zal missen, maar toch, voor ‘ze rezistance’.

 17. Wormpaul · 1-7-2010 · 15.31 uur

  Even in nette woorden gerageerd richting onze minister.

  Zag `t vanmorgen al staan in de spits of metro en kon me er toen al boos om maken…steeds weer dezelfde weerstand tegen games.

  Zeker toen ze weer “battlefield 2” de schuld gaven toen een jong persoon door `t lint ging..(de game als hoofdoorzaak aanwijzen is zo makkelijk en zo fout..)

 18. Ellen · 1-7-2010 · 15.44 uur

  Hierbij de brief die ik heb ingediend:

  Als moeder van twee zoontjes wil ik graag mijn zorgen met u delen. Ik ben fervent gamer en hou van de fantatsiewereld die games bieden. Dit geeft mij en m’n kinderen de mogelijkheid om allerlei zaken te verkennen die in het gewone leven onmogelijk zijn.

  Vanuit deze ervaring vind ik het daarom heel belangrijk dat games, ook gewelddadige games, in Nederland voor volwassen beschikbaar blijven.

  Natuurlijk zal ik er voor zorgen dat mijn kinderen pas zulke games mogen spelen als ze daar aan toe zijn. Daarin heb ik als ouder een belangrijke verantwoordelijkheid. Net zoals ik een verantwoordelijkheid heb mbt het drinken van alcohol door m’n kinderen.

  Omdat er kinderen zijn die teveel drinken, gaat u toch ook niet de verkoop van sterke drank uitbannen???

  Bovendien: het is wetenschappelijk bewezen dat het gebruik van (veel) alcohol op jonge leeftijd samenhangt met problemen op latere leeftijd. Bij gewelddadige games is zo’n verband NOOIT wetenschappelijk aangetoond.

  Ik vind het dan ook zeer vreemd dat u pleit voor een verbod op gewelddadige games, daar soortgelijke verboden op andere gebieden niet gelden (alcohol is wel voor volwassenen beschikbaar en wordt niet uit winkels geweerd) en er bovendien nooit wetenschappelijk is aangetoond dat er een verband is tussen games en gewelddadig gedrag.

  Ik doe hierbij als bezorgde moeder een beroep op u: trek het voorstel voor het verbod op gewelddadige games in. Er is geen goede grond voor dit verbod.

 19. Guan van Zoggel · 1-7-2010 · 15.53 uur

  Je zou toch verwachten dat iemand met de functie van Minister van Justitie tenminste zijn beweringen zou onderbouwen met argumenten en/of referenties naar onderzoeken, maar niets is minder waar. Een brief met veel gaten is natuurlijk een schot voor open doel, waar veel argumenten tegen zijn.

  Ik heb in ieder geval ook mijn bijdrage aan ‘ze rezistance’ geleverd, waarin ik een aantal van zijn punten heb bekritiseert. Met argumenten.

 20. Harmen · 1-7-2010 · 16.38 uur

  Ik heb het volgende geschreven:

  “Beste Minister,

  Ik als consument zijnde ben er absoluut niet van onder de indruk m.b.t. hoe de staat denkt het leven van haar burgers op deze manier te reguleren.

  Hoewel ik een voorstander ben van het tegen houden van de verkoop van gewelddadige games bij jonge kinderen, is een verbod op 18+ games iets wat bij mij op zeer veel weerstand stuit i.v.m. de veelgenoemde(en jammer genoeg veel door de staat bespotte) vrijheid van meningsuiting in welke vorm van media dan ook.

  Maar waar ik vooral boos over word, is het feit dat 1 van de argumenten van zo’n verbod het idee is dat er geen weerstand zal komen op dit verbod. Onderschat mensen die genieten van games niet Minister. De redenen waarom de “gevaren” van geweldadige games opgeblazen worden is omdat er zeer weinig begrip is voor een medium dat als enigste zo’n passie daar waar films en boeken dat niet kunnen doen.

  Gaming is voor velen zoals u weet een recreatieve activiteit dat voor ontspanning en voor amusement zorgt. Dit geldt echter ook voor de spellen die hyper gewelddadig zijn.

  En op dezelfde als dat ik als Nederlands burger veel waarde hecht aan de vrijheid van meningsuiting, hecht ik ook veel waarde aan het feit dat wij als zowel burgers als ook als consument onze eigen consumptie van amusement mogen bepalen.

  Regulering van de staat op dat punt laat zien dat de Nederlandse staat weinig respect en vertrouwen heeft voor haar burgers.

  Daarbij ondermijnt het ook het groeiende belang van een sector die nog steeds groeit en op het punt staat op de belangrijkste sector van amusement te vormen.

  Ik zou het fijn vinden als u nog eens goed wilt nadenken tot in hoeverre uw als Minister zijnde het leven van uw burgers wilt bepalen in zowel consumptie als in hun recht om te genieten van welk amusement dan ook, of dat nu goed of slecht is in uw ogen.

  Denk echter niet dat u op weinig weerstand zal stuiten. Daarin onderschat u niet alleen gamers, maar opnieuw ook burgers van u eigen land.”

 21. Rick · 1-7-2010 · 16.53 uur

  Bashers: Stickin’ it to the man.

  (terecht overigens hoor, vive la resistance!)

 22. Sunboom · 1-7-2010 · 16.58 uur

  @Marijn van Herpt @David Nieborg,
  Jullie hebben gelijk. Dit heb ik ingestuurd:

  “Beschouw dit als de weerstand die u niet verwachtte.

  Met verdere toelichting zal ik u niet vermoeien omdat ik weet dat velen mij al voor zijn gegaan, en ik inhoudelijk niks nieuws toe zou voegen.

  Bij deze echter wel mijn kwantitatieve duit in het zakje.”

 23. Jesse Zuurmond · 1-7-2010 · 17.24 uur

  Het is jammer dat we nog steeds ongefundeerde aanvallen als deze op games te verduren krijgen. Ik zie het maar als een generatieprobleem - zie ook de verkiezingsprogramma’s van ‘jongere’ partijen als D66 en GL.

  Ik heb uiteraard ook een reactie naar Hirsch Ballin gestuurd. Ben benieuwd hoe dit verder gaat lopen :-).

 24. Rainier Jaarsma · 1-7-2010 · 18.01 uur

  Ik vernam vanuit de krant dat ze deze maatregel zouden willen doorvoeren omdat winkeliers zich niet aan de afspraken houden watbetreft het verkopen van gewelddadige games aan minderjarigen. Ik denk dat je dan beter de gifpijlen op die winkeliers kan richten dan op de overheid, want het is niet meer dan logisch (gezien vanuit de politieke situatie zoals die nu is) dat het op een verbod uitkomt wanneer winkeliers zich niet aan de verkoopregels houden. Anyway, het zou natuurlijk een klap in het gezicht zijn voor ons gamers, maar ik lig niet wakker van het feit dat een game als Manhunt 2 niet meer verkocht zou mogen worden.

 25. Sunboom · 1-7-2010 · 18.10 uur

  Ik lig ook niet wakker van die paar games die we gaan missen, maar wel van het principe. Daar gaat het me vooral om.

  En natuurlijk is het in het beginsel de schuld van winkeliers die zich niet aan de afspraken houden, maar dat is geen reden om het dan allemaal maar te verbieden. Dat is slechts een reden om de controle daarop te versterken. Dat gebeurt met alcohol toch al jaren?

 26. ErikJ · 1-7-2010 · 19.24 uur

  Wat maakt Hirsch Ballin zich weer in mijn ogen belachelijk met dit bericht. Ongelofelijk hoe politici dit soort stukken de wereld in kunnen slingeren en dat waarschijnlijk weer vele hoofden mee-deinzen zonder ook maar enige inzicht in de materie… Ben bang dat dit soort kortzichtigheid ook in andere politieke discussies (over Belangrijke Zaken) voorkomt. Zucht.

 27. Jeroen Bos · 1-7-2010 · 19.59 uur

  Hmm, valt het niemand op dat de verkeerden worden gestraft? Omdat winkeliers zich niet aan de afspraken houden, worden ontwikkelaars en uitgevers (ervan uitgaande dat zo’n verbod er komt) ‘gestraft’. Een schone taak aan de Nederlandse entertainmentindustrie om in actie te komen. Naast de volwassen gamers natuurlijk, waarvoor hierboven al wordt opgeroepen.

  Brancheorganisatie NVPI heeft inmiddels al laten weten niet blij te zijn met de brief van de demissionair (!) minister. Zie reactie.

 28. Jeroen Bos · 1-7-2010 · 20.16 uur

  Oh, maar ik blijf het achterlijk vinden dat je bij Nederlandse speelgoedwinkels Red Dead Redemption, Saw IV, Manhunt en MadWorld kunt kopen. Ik weet dat daar heel veel belangen mee gemoeid zijn, maar tijdens mijn bezoek aan Stockholm zocht ik in de Zweedse speelgoedwinkels tevergeefs naar ‘volwassen’ games. Die verkochten enkel eductieve software of voor jonge kinderen geschikte Wii-, DS- en pc-spellen. Voor de volwassen games moet je er naar de gespecialiseerde gameshops, die dus ook veel beter toezicht kunnen houden.

  Voor zo’n half-verbod ben ik wel te porren. Net zomin als je brood bij de slager koopt, horen 16+ en zeker 18+ (!) games en films thuis in een speelgoedwinkel. Daarmee wek je toch ook de indruk dat het ‘maar’ speelgoed is? En komen we nooit van dat imago af.

 29. Eragon · 1-7-2010 · 20.25 uur

  Dit gaat nooit gebeuren. Er is namelijk geen Kamermeerderheid voor te vinden. Ik had dit een paar maanden terug al uitgezocht. PVV, VVD, SP, D66, GL, en PvdA zijn tegen. Dit zijn samen 120 zetels. Zelfs als de PvdA, die zich de laatste paar jaar wat conservatiever opstelt, om zou gaan, zouden het nog 90 zetels zijn. Van de VVD, de PVV, en de PvdA heb ik schriftelijke bevestiging dat zij nog steeds tegen een algeheel verbod zijn. De SP heb ik gebeld. Net zoals de meeste partijen steunden zij indertijd de motie van Van der Staaij. De meeste partijen zagen toen echter ook al niets in een verbod, maar steunden de motie omdat deze opriep tot onderzoeken of een verbod mogelijk is. Dit kan nooit kwaad, was de redenering.

  Maar Van Nispen, de fractiemedewerker Justitie van de SP, bevestigde mij telefonisch dat zij nog steeds mordicus tegen een verbod zijn. Over de brief zij hij: “ik zou daar niet te veel waarde aan hechten, de Kamer beslist hierover uiteindelijk. Of zo’n verbod echt wenselijk is, daar zijn de partijen het niet over eens, en alleen de christelijke partijen steunen dit idee. Gaat dus echt nooit gebeuren. Wij verschillen hierover zoals de meeste partijen met de minister van mening.”

  Maak je dus maar geen zorgen :)

 30. Rainier Jaarsma · 1-7-2010 · 20.28 uur

  Zo’n halfverbod als Jeroen Bos voorstelt zou ik in principe ook een goed idee vinden, ook al denk ik dat het in de praktijk redelijk onhaalbaar is om door te voeren. Maar inderdaad, in een speelgoedzaak horen zeker geen 18+ games te liggen.

 31. Thymon AW · 1-7-2010 · 21.25 uur

  Jeroen, Ranier, jullie beginnen op zo’n manier teveel op het CDA te lijken. Die grotere speelgoedwinkels profileren zich vaak als speelgoedwinkel en entertainmentstore in één. Dat Intertoys, Bart Smit en Top1Toys zich slechts met producten voor kinderen zouden mogen profileren lijkt mij onterecht.
  Wat mij betreft mag het onderscheidt tussen kids voor games en 18+ games beter. Bij 18+ materiaal in het buitenland willen ze dat weleens in een geblindeerd schap gooien, dat zou voor 18+ games ook kunnen. Aangezien wij Nederlanders vaak op de prijs letten zou het leeftijdsklasse vlak boven het prijs-stickertje kunnen.

 32. Thymon AW · 1-7-2010 · 21.26 uur

  *en daar mis ik een editknop: “games voor kids” ipv “kids voor games”

 33. Rainier Jaarsma · 1-7-2010 · 21.45 uur

  Natuurlijk profileren ze (Bart Smit, Intertoys, etc…) zich als entertainment zaak; wie doet niet aan branchevervaging in deze tijd? Het is gewoon schuin dat GTA naast Kirby kan liggen bij de Intertoys. Porno is ook entertainment, maar dat zie ik niet bij dat soort ketens terug. Terecht natuurlijk.

  Dat neemt alleen niet weg dat een totaalverbod van de zotten zou zijn. De bal ligt nu bij zowel de winkeliers als de ontwikkelaars. Eerstgenoemden zullen (nog) harder aangepakt moeten worden en de ontwikkelaars moeten inzien dat er een grens kleeft aan ‘creatieve vrijheid.’ Dat zo’n vulgair spel als Manhunt 2, of een infantiel scenetje uit Modern Warfare 2 de hele game-industrie bedreigt is nog absurder dan dit voorstel van Hirsch-Ballin. Een beetje zelfreflectie zou geen kwaad kunnen.

 34. Meester Rob · 1-7-2010 · 22.07 uur

  Done! Goed initiatief!

 35. mika74 · 1-7-2010 · 22.30 uur

  Ingevuld:
  Heb de aanhef “beste christenhond” maar niet gebruikt.

  Trouwens met slechts enkele woorden vervangen in de brief van Balin, is ie meteen een stuk beter!

  “Aangezien bij goddienst, anders dan bij filosofie, geen mogelijkheden bestaan zich te identificeren met anderen dan de agressor, de speler vaak onafgebroken bij de gewelddadige actie betrokken is en sommige gelofige steeds realistischer en gedetailleerder zijn in de uitbeelding van geweld, ligt het in de rede een eventueel strafrechtelijk verbod op de verspreiding van bepaalde vormen van voor kinderen schadelijk levenovertuiging te beperken tot deze achterlijk en ouderwetse christelijke opvattingen.”

 36. Roland van Hek · 2-7-2010 · 0.27 uur

  Ik heb ook gereageerd, al was het alleen maar om H.B. te laten weten dat er meer dan genoeg weerstand bestaat tegen zijn abjecte plan.
  De reactie van de NVPI zegt wat mij betreft ook genoeg: “NVPI gaat er daarom vanuit dat de minister vooral wil laten zien dat het hem serieus is dat de detailhandel de leeftijdsclassificaties strikt naleeft.”
  Met andere woorden: beetje spierballen laten zien op bestuurlijk niveau.
  Mijn ontzag voor de beste man heeft een historisch dieptepunt bereikt.

 37. Roland van Hek · 2-7-2010 · 2.11 uur

  @ Rainier: Het feit dat een titel als Manhunt 2 als ‘vulgair’ bestempeld wordt is nog geen enkele reden om een game te verbieden. Als we op die manier redeneren dan zouden films als ‘Salò o le 120 giornate di Sodoma’ van Pasolini of ‘Irréversible’ van Gaspar Noé ook nooit het licht hebben gezien.

 38. Han · 2-7-2010 · 8.04 uur

  Misschien is het nog beter om je eigen volksvertegenwoordiger (ook) te mailen. Dat Balin die mails links laat liggen, ligt in de lijn der verwachtingen. Maar andere partijen, zoeken of munitie om het plan af te schieten, of kunnen zo electoraal onder druk worden gezet. VVD is altijd twijfelachtig met dit soort zaken, dus die kan je via Twitter bestoken in de persoon van Jeanine Hennis @jeaninehennis. Ik heb Mariko Peters in ieder geval een mailtje gestuurd.

 39. Rogier Kahlmann · 2-7-2010 · 10.16 uur

  Mijn duit in het zakje gedaan. En manhunt is geweldig, stelletje preutse rukkers.

 40. Scarbir · 2-7-2010 · 10.33 uur

  Zo. Ik doe ook even mee, hoe moe ik hier ook van word.

 41. MartijnvB · 2-7-2010 · 11.56 uur

  Ik heb de brief ook verstuurd. Heb dit er nog tussen gefrommeld:

  “Het toont eens te meer aan wat ik eigenlijk al wist: dat u bijzonder weinig op heeft met de vrijheden zoals wij die in dit land kennen. Of het nu gaat over het arresteren van cartoonisten of het verbieden van alles wat u persoonlijk tegen de borst stuit.

  Al langer kijk ik met ingehouden woede naar de manier waarop u als een ware Dictator der Goede Smaak lukraak met ge- en verboden strooit die overduidelijk niet het algemeen belang dienen, maar uw eigen ideeën over wat Fatsoenlijk is. Dat soort praktijken zijn misschien in Iran en Saoedi-Arabië de norm, maar niet in dit land.”

 42. Shan · 2-7-2010 · 11.58 uur

  normaal gesproken lees ik mijn krant rustig, gisteren stond het artikel ook in de metro en ik moest reageren! met succes mijn reactie is geplaatst in de metro! zie http://www.readmetro.com/show/en/MetroHolland/20100702/1/12/

  Ik vind het ronduit belachelijk dat de overheid zich bemoeit met dit soort dingen, de verantwoordelijkheid ligt uiteindelijk (naar mijn mening) bij de ouders, zij moeten het toezicht houden welke games geschikt zijn voor hun kinderen of niet. Als de waarschuwingen en leeftijdslogo op films kan werken, kan dit ook zeker op de game-hoesjes werken!

  Daarnaast is het ronduit absurd om continu de negatieve gevolgen van gamen in het licht te houden, waar zijn de positievie gevolgen?? die hoor je nooit

 43. David Nieborg · 2-7-2010 · 13.42 uur

  @ Eragon Goed punt, je hebt helemaal gelijk. Maar dit is natuurlijk ook een principe kwestie, van de minister van justitie zou je verwachten dat hij als hij dergelijke grote woorden gebruikt en voorstellen doet, dat hij verdraaid goed weet waar hij het over heeft. Uit niets blijkt dat dat zo is.

  @ Shan Top!

 44. Collin · 2-7-2010 · 14.02 uur

  Verstuurd,
  Game al een tijdje niet meer maar dit is te belachelijk voor woorden.

 45. Eragon · 2-7-2010 · 14.23 uur

  @ David Nieborg:

  Ik heb er zojuist hoogstpersoonlijk voor gezorgd dat dit voorlopig geen issue meer is. Heb contact opgenomen met de SP tweede kamer-fractie (niet Van Nispen) en de beste man begreep dat het steunen van de motie Van der Staaij destijds erg verwarrend kan zijn voor mensen en staat derhalve niet negatief tegenover het uitbrengen van een persbericht dat de SP fractie, zich hierin gesteund wetende door een ruime Kamermeerderheid, helemaal niéts ziet in zo’n verbod. Eventueel wordt dit bericht naar buiten gebracht in samenwerking met vijf andere fracties.

  En dan gaat Hirsch Balzak met dank aan ondergetekende toch mooi op zijn bek. Wat is het leven soms toch leuk!

 46. Roland van Hek · 2-7-2010 · 19.24 uur

  @ Eragon: in je artikel op Gamer.nl lees ik: “Verder geeft de minister aan dat op principiële gronden een verbod alleen zou moeten gelden voor extreem gewelddadige games etc. (lange definitie) en nogmaals, daar valt maar heel weinig onder.”

  http://www.gamer.nl/community/weblog/59400/er-k-o-m-t-geen-verbod

  Dat stelt mij allerminst gerust. Ik vind ‘heel weinig’ al teveel. Waar Hirsch Ballin op aanstuurt is (een vorm van) censuur.

 47. Eragon · 2-7-2010 · 19.42 uur

  @Roland: mij ook niet echt, maar wel gedeeltelijk. Waarom?

  Omdat het er zowieso niet gaat komen, maar als het er komt, het dus níét betekent dat we geen lekker gewelddadige games zoals farcry 2 of halo meer mogen spelen. Die vallen namelijk niet onder de definitie.

  Maar de belangrijkste boodschap van het artikel is: je vindt er nooit een meerderheid voor. Zelfs als de PvdA ineens van mening zou veranderen (zeer onwaarschijnlijk.). Zie ook het commentaar dat Van Nispen geeft: De minister heeft recht op een mening over de wenselijkheid van een verbod, de Kamer beslist echter uiteindelijk en de SP is het hier gewoon niet met de minister eens en een zeer ruime Kamermeerderheid ook niet.

  Het gaat er gus gewoon niet komen! punt :)

  Ik raad je aan om maandag de SP fractie te bellen tussen negen en vijf op 0703183044 en naar Michiel van Nispen te vragen en hem te vragen hoe groot hij de kans inschat op een verbod. Erg geruststellend ;-)

 48. Hein Baks · 2-7-2010 · 21.48 uur

  Voor wat het waard is, ik heb ook gereageerd. Vooral een beroep gedaan op gezond verstand. Maar volgens mij is dat iets dat bij het CDA ontbreekt.

 49. thundercave · 2-7-2010 · 22.44 uur

  dit heb ik er heen gestuurd
  ——————————————————————————————————

  Geagte minister Hirsch Ballin.

  Ik heb vernomen dat U games met expliciet volwassen matriaal wilt verbieden, om zo de minderjarigen onder ons te beschermen.

  Ik vind dat dit veel te kort door de bocht is,
  om de redenen.

  Dat u de producenten en uitgevers er mee straft, niet te vergeten de gamer.

  wat denkt u nou games zo als wij ze kennen zijn er al sints de jaren 70, en u denkt dat die mensen die op gegroeid zijn met games dat ze Pac Man blijven spelen , tuurlijk niet, de gemiddelde gamer is zo’n 35 jaar oud, dat betekent, dat u heel wat gamers, discrimineert op het fijt van verbod op games die bedoeld zijn voor deze deze doel groep.

  2e, Ik ben het er met u over eens dat Kinderen deze games niet in handen moeten krijgen,maar zie dit niet als een taak voor de overheid, maar een taak voor de opvoeder. Wat wel een oplossing kan zijn, is dat de ouder/opvoeder geinformeert word op het game gedrag van de minderjarigen door middel van bijvoorbeeld postbus 51 reclames etc.

  ik bepleit u dan ook, om niet door te zetten met het verder ondermijnen van onze pseudo vrijheid, maar ingaat zetten op het informeren van ouder/opvoeder…

  MVG S J Brugge.

 50. Thymon AW · 3-7-2010 · 0.54 uur

  Het doet me goed om te zien dat wij hier een richting in debatteren, als hobbyisten welke niet alleen hun passie tonen maar ook hun intellect. Daar waar Hirsch-Ballin lijkt op een theatrale man die predict voor zijn achterban die valt voor dat correcte taaltje van lui als Donner en Hirsch-Ballin. Hein Baks vertaalt hierboven ook dat het weleens aan gezond verstand ontbreekt bij het CDA. “Wij zijn het CDA en weten het beter”. Echt uitleggen waarom een verbod wenselijk is doet men niet, want men weet het niet uit te leggen. En men is vergeten andere alternatieven na te gaan.

 51. Seth van der Meer · 3-7-2010 · 9.53 uur

  Idiote uitspraak van HB natuurlijk.

  Maar wat ik interssant vind, is dat veel reagaarders(zeg maar, de belegen reaguurders) games nu opeens vergelijken met film, terwijl ze in een andere context zich voortdurend proberen af te zetten tegen films: games geven meer beleving, games stellen je in staat zelf je verhaal te vormen, etc.

  Volgens mij moet je die vergelijking niet maken als het gaat om het thema van een mediaproduct. Elk medium heeft zijn eigen krachten en zwaktes. Een serieus debat over de impact van games mag daarom best.daarbij mag ook het aloude argument terugkomen hoe het toch komt dat we van serious games steeds roepen dat het gedrag kan veranderen, en waarom de veel beter geproduceerde Call of Duties dat niet doen. Hoe een trainingsgame van het Amerikaanse leger jaren later dienst doet als onschuldige entertainmentgame en blijkbaar niemand traint. Kortom, de branche mag zelf ook best eens kritisch naar zichzelf kijken. Dat is de enige manier om weerwoord te geven aan leeghoofden als HB. Want daarin schuilt wel een vergelijking met de filmindustrie: daar is die discussie al gevoerd, is de lobby geslaagd, zijn de politieke en culturele verbanden gesmeed en blijft daarom buiten schot.

  Let’s discuss!

 52. Roland van Hek · 3-7-2010 · 12.01 uur

  @ Seth: Het gaat er mij niet om dat games vergeleken dienen te worden met films als het gaat om de impact die ze hebben op een kijker/speler/luisteraar, maar wel als je kijkt naar de weerstand die (bijna) elke nieuwe vorm van cultuur ondervindt.

 53. Roland van Hek · 3-7-2010 · 12.15 uur

  @Thymon: De enige uitleg die HB weet te geven voor zijn verbod is een aanname die hij doet: dat bepaalde games slecht zijn voor kinderen. Daarnaast vindt hij die games natuurlijk helemaal niks, want in zijn ogen verheerlijken ze geweld. Dus: verbieden dan maar!

 54. Jurrie Hobers · 3-7-2010 · 15.04 uur

  Ik vind het idee van H.B. lovenswaardig; extreem gewelddadige games en films ontoegankelijk(er) maken voor minderjarigen.

  Ik stoor me echter wel aan de gebruikte redenatie, die ik echt niet begrijp. ‘als er minder weerstand is, doen we dat gewoon eerst’ huh?
  Goed te zien dat er onderbouwde reacties naar H.B. worden gestuurd die zijn aanname onderuit haalt.

  Verder zal H.B. beter moeten uitleggen waar hij zijn stellingen op baseert en wat hij verstaat onder extreem gewelddadig. Volgens mij werkt het PEGI rating systeem prima. En geeft het verkopende partijen een handvat om content wel of niet verkopen (wat een keuze is) en ouders een handvat om te weten wat hun kinderen spelen.

  En naast deze discussie denk ik dat het heel gemakkelijk is om de verkoop aan minderjarigen nagenoeg uit te sluiten, en dat ik het handhaven van de boetes en zelf straffen (ik geloof dat er maximaal 2 jaar kan worden gegevens) bij meermalige overtreding van dergelijke verkoop aan minderjarigen. Dan is het denk ik snel over…
  Het is te kort door de bocht om de verantwoordelijkheid van de verkopende partijen bij de uitgever te leggen.

  Jammer, maar wellicht leidt dit debat tot een beter voorstel; want nogmaals; ik ben voorstander voor het minder toegankelijk maken van extreem gewelddadige content voor kinderen.

 55. Joost Rietveld · 4-7-2010 · 8.52 uur

  Gereageerd!

 56. Eindbaas · 12-7-2010 · 17.00 uur

  Geachte heer Hirsch Ballin,

  Wanneer ik uw redenatie correct volgt rest mij geen andere conclusie dan dat de uiterst gewelddadige boeken als het Oude Testament en de Koran eenzelfde behandeling dient te genieten als gewelddadige games en films.

  Hoogachtend,

  E. Baas

 57. Marijn van Herpt · 12-7-2010 · 17.04 uur

  Oh, snap!

 58. Roland van Hek · 12-7-2010 · 17.45 uur

  De verborgen agenda van Hirsch Ballin: http://i2h.de/mh2
  Interessant leesvoer.

Volg de reacties op deze post via RSS

Plaats een reactie

Registreer je als vaste gebruiker. Heb je dit al eens gedaan, log dan in.

Hou de discussie menselijk en inhoudelijk. Reageer bij voorkeur onder je echte naam, met je foto als avatar (via Gravatar).

Toegestane HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>