Het Bashers-redactiestatuut

A [critic] should encourage critical thinking, introduce new developments, consider the local scene, look beyond the weekend fanboy specials, be a weatherman on social trends, bring in a larger context, teach, inform, amuse, inspire, be heartened, be outraged.
- Roger Ebert

Omschrijving

Bashers is een journalistiek platform dat crossmediaal publiceert over digitale spellen (games). Het verzamelpunt van het platform is de website Bashers.nl.

Missie

Bashers wil zich onderscheiden van andere Nederlandse berichtgeving over games door gamejournalistiek te bedrijven en een eigen invulling te geven aan wat gamejournalistiek moet zijn. Bashers wil een wezenlijk bijdrage leveren aan het debat over de rol van games in het dagelijks leven van Nederlandse gamers door met open vizier te kijken naar recente ontwikkelingen en historische trends binnen de wereldwijde gamecultuur in de breedste zin van het woord.

Bashers heeft een diepe interesse in de cultuur, economie, techniek, politiek en wetenschap van games. Auteurs die schrijven voor Bashers zijn enthousiast over het onderwerp, maar laten zich in hun berichtgeving niet leiden door commerciële belangen. Bashers is geen doorgeefluik voor de gameindustrie en zijn pr-machine.

Afbakening

Bashers richt zich in zijn berichtgeving op het culturele medium games in al zijn facetten. Denk aan gametechnologie, gamecultuur, de gameindustrie en gamejournalistiek. Boven alles is er aandacht voor de menselijke factor: de kleurrijke, briljante, creatieve mensen die games maken en gametechnologie voortdrijven.

Bashers volgt niet alleen de grote releases van consolegames, maar kijkt ook naar alternatieve vormen van productie, distributie en consumptie, naar nieuwe genres, afwijkende gebruikersculturen, vergeten verhalen en onderbelichte facetten. Traditionele journalistieke gebruiken als maatschappelijke relevantie en proportionaliteit zijn leidend in de berichtgeving.

Doelgroep

Bashers is een publiekspublicatie. Dat wil zeggen, de berichtgeving is toegankelijk voor iedereen, ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst of geaardheid. Primair richt Bashers zich op de voorlopers die in Nederland op serieuze wijze met games bezig zijn, waaronder goedgeïnformeerde en geïnteresseerde gamers, ontwikkelaars, uitgevers, academici en journalisten.

Principes

  1. Onafhankelijkheid: Bashers is volledig onafhankelijk. Berichtgeving, in welke vorm dan ook, is enkel en alleen bedoeld om het Bashers publiek te informeren en interesseren. Bashers kiest er bewust voor geen spil te zijn tussen gameindustrie en gamer, maar stelt zich op als een onafhankelijke, serieuze commentator. Uit principe accepteert Bashers geen advertenties van partijen waarover bericht wordt. Bij ons vind je dus geen banners of ‘featureweken’ van de laatste games. Maar we zijn ook inhoudelijk onafhankelijk: we schrijven over dingen die interessant zijn, ook als het onszelf niet goed uitkomt.
  2. Transparantie: Bashers is transparant in de financiering van het platform en de belangen van individuele auteurs. Waar dat niet voor zich spreekt, zal duidelijk aangegeven worden hoe en door wie berichtgeving gesponsord wordt. Bijdragen van auteurs met mogelijke conflicterende belangen, zoals zij die werkzaam zijn binnen de gameindustrie, zijn welkom, maar hun positie wordt wel duidelijk aangegeven. Waar mogelijk wordt aangegeven hoe en waar informatie verkregen is (bijvoorbeeld via perstrips). Gesponsorde reizen, gratis games, etc. worden in een aparte disclaimer vermeld.
  3. Volwassen toon: De toon van Bashers is serieus, volwassen, fris en opbouwend kritisch. Bashers laat graag zien waar de mogelijkheden van het medium games nog niet ten volle zijn benut en wijst op mogelijke andere keuzes, niet ingeslagen paden, plus het hoe en waarom van een spel of fenomeen.
  4. Journalistiek: Bashers valt, waar mogelijk, terug op traditionele journalistieke waarden als waarheidsvinding, zorgvuldigheid, volledigheid, hoor en wederhoor en het afleggen van verantwoordelijkheid aan het Bashers-publiek. Het doel van het Bashers-platform is om open, feitelijk, kritisch en onafhankelijk gamejournalistiek te bedrijven.
  5. Onderscheid tussen feit en mening: Op het Bashers-platform wordt onderscheid gemaakt tussen feitelijke content (denk aan nieuws, interviews, verslagen en analyses) en meningen (commentaren, columns, recensies en discussies). Auteurs dragen in eerste instantie zelf de verantwoordelijkheid voor het duidelijk aangeven van de status van hun publicatie (feit of mening). Feitelijke berichtgeving wordt gestuurd door de bovengenoemde journalistieke principes (waaronder nieuwswaardigheid en maatschappelijke relevantie). Meningen door nieuwsgierigheid en duidelijkheid.

Organisatie

Het Bashers-platform wordt aangestuurd door de hoofdredactie, bestaande uit de uitgever, hoofdredacteur en redactiechef. De uitgever draagt zorg voor de financiële continuïteit van het Bashers-platform. De hoofdredacteur voor inhoudelijke continuïteit en de redactiechef voor de naleving van het redactiestatuut. De hoofdredactie stuurt afzonderlijke redactieteams (blog, video, audio, events en publicaties) aan en draagt de eindverantwoordelijkheid voor het Bashers-platform.

Bashers is altijd op zoek naar nieuwe auteurs en bijdragen. Iedereen die het redactiestatuut onderschrijft en een inhoudelijk zinnige bijdrage kan leveren is welkom. Bashers streeft naar een zo groot mogelijke diversiteit in de persoonlijke en professionele achtergrond van zijn auteurs.

Bezwaar en beroep

In het geval van het niet naleven van het redactiestatuut worden auteurs en publiek opgeroepen zich te wenden tot de redactiechef. In het geval van geschillen tussen auteurs onderling zal de hoofdredactie besluiten nemen en deze, waar mogelijk, inhoudelijk motiveren en communiceren.

In het geval van feitelijke onjuistheden zal de hoofdredactie overgaan tot rectificatie. In het geval van nodeloos grievende of wederrechtelijke commentaren van zowel auteurs als ‘reageerders’ (op de Bashers-website), staat het de hoofdredactie vrij om bijdragen te verwijderen.

Reacties

Het staat derden met andere belangen dan die van Bashers (bijvoorbeeld van commerciële partijen, politici en journalisten) vrij om berichtgeving daar waar mogelijk te becommentariëren of aan te vullen.

Bashers hecht grote waarde aan discussie onder auteurs onderling en met zijn publiek, en in het bijzonder aan de bijdragen van ‘reageerders’. Daarom worden auteurs opgeroepen zich professioneel en inhoudelijk op te stellen richting reageerders. Hoewel anonieme bijdragen op de Bashers-website toegestaan zijn, waardeert de redactie bijdragen op persoonlijke titel om het debat zo inhoudelijk en transparant mogelijk te houden. Vooraf wordt niemand uitgesloten van deelname aan discussies.